Home » Tre essays om Liberalisme by Øystein Sørensen
Tre essays om Liberalisme Øystein Sørensen

Tre essays om Liberalisme

Øystein Sørensen

Published 2008
ISBN : 9788292581223
Paperback
121 pages
Enter the sum

 About the Book 

Våren 2007 startet Civita en debatt om innholdet i begrepet liberalisme. Et godt besøkt frokostmøte og en kronikk av Lars Fr. H. Svendsen i Aftenposten fikk overraskende stor oppmerksomhet. Dette viste at det er interesse for politiske ideer.MoreVåren 2007 startet Civita en debatt om innholdet i begrepet liberalisme. Et godt besøkt frokostmøte og en kronikk av Lars Fr. H. Svendsen i Aftenposten fikk overraskende stor oppmerksomhet. Dette viste at det er interesse for politiske ideer. Ideologiene er så visst ikke døde.Liberalismen betoner friheten, rettsstaten og det enkelte menneskets egenverdi og ukrenkelige rettigheter. For liberalismen er ikke menneskene midler, men mål. Liberalismen har alltid vært i konflikt med totalitære ideologier. Men det finnes ikke én liberalisme. Tvert om finnes det en rekke tenkere som i ulik grad og med ulik begrunnelse har betonet frihetens betydning.Denne pamfletten inneholder tre essays om liberalismen. Til sammen presenterer de den liberale tradisjonen, sentrale tenkere og skole-retninger og ikke minst liberalismens historiske rolle.