Home » Občianska participácia by Karolína Miková, Zora Paulíniová
Občianska participácia Karolína Miková, Zora Paulíniová

Občianska participácia

Karolína Miková, Zora Paulíniová

Published 2002
ISBN :
Paperback
Enter the sum

 About the Book 

V našej publikácií začneme mapovaním len jednej strany spektra – strany, ktorá hovorí o občianskej aktivizácii, o ľuďoch, ktorí preberajú zodpovednosť za správu vecí verejných. Myslíme si, že je dôležité raz za čas sa zastaviť a pozrieť sa, kde smeMoreV našej publikácií začneme mapovaním len jednej strany spektra – strany, ktorá hovorí o občianskej aktivizácii, o ľuďoch, ktorí preberajú zodpovednosť za správu vecí verejných. Myslíme si, že je dôležité raz za čas sa zastaviť a pozrieť sa, kde sme sa ocitli, aj keď ten pohľad nemusí byť najoptimistickejší. Vybrali sme sedem príbehov – sedem prípadových štúdií, v ktorých sa občania často zo dňa na deň stali aktérmi občianskej participácie a kde si možnosť zapojiť sa museli sami vydobyť.Naše prípadové štúdie, týkajúce sa životného prostredia, sú hlavne z Bratislavy a zo západného Slovenska, pretože tak bol zameraný projekt Občianska participácia, v rámci ktorého sme situáciu mapovali. Nepochybujeme však o tom, že aj v iných regiónoch majú občania podobnú skúsenosť. Na mnohých miestach to začína šumami, že sa niečo ide stavať, rúbať či rušiť, pokračuje najrôznejšími aktivitami, v ktorých občania bránia či presadzujú svoje záujmy a vrcholí frustráciou aktivistov a úradníkov, ktorí sa ocitnú na opačnej strane stola. Niektoré prípady končia „vyhorením“ zúčastnených, niektoré zákopovou vojnou a súdnymi spormi, iné na konci vlastne len „začínajú“ – keď iniciatíva či združenie, ktoré chceli riešiť jeden ohraničený problém prejdú k systematickým aktivitám na ochranu životného prostredia alebo na obhajobu práv občanov. Tieto rôzne začiatky a konce sme sa snažili ukázať aj v našich prípadových štúdiách.